Software Management
Welke zijn de diverse aspecten die van belang zijn voor het succesvol leiden van softwareprojecten? Aspecten die vaak voorkomen zijn procesbeheersing en -verbetering, projectmanagement, planning, schatten van tijd en kosten, risicomanagement, meten van softwarekwaliteit, certificering en problemen rond technologieoverdracht.
Doch telkens gaat het steeds weer om het juiste evenwicht tussen product, proces en personen, in onderwerpen als software proces improvement (m.b.v. het Capability Maturity Model), project management, software quality, software estimating, visibility and control, software inspection, risk management, metrics and management, technology transfer en new software management paradigms.

Dure woorden die niet noodzakelijk veel geld hoeven te kosten wanneer alles goed begeleid wordt, de verwachtingen realistisch en duidelijk gesteld worden en het verschil kan aangetoond worden tussen bereikt succes en verbloemd falen.

Onderstaande internationale referenties zijn enkele van de belangrijkste software management projecten uit het verleden.


Terug naar overzicht diensten.