Portfolio Management
Een degelijk Project Portfolio Management zorgt er voor dat de ICT projecten die worden uitgevoerd maximaal bijdragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.

Enkele vragen die hiervoor van belang zijn:
- worden de juiste (software-) ICT projecten uitgevoerd om de bedrijfsdoelstellingen efficiƫnt en effectief te ondersteunen?
- passen toekomstige projecten nog wel binnen de budgetten en heeft het management weet van de (rechtstreekse en onrechtstreekse) kosten er aan?
- worden deadlines van projecten gehaald, zijn de doelen bereikt of onrealistisch?
- is er voldoende inzicht in marktveranderingen, om goede keuzes tussen zelf ontwikkelen versus aankopen te maken?

Project Portfolio Management reikt het management een instrument aan om de juiste keuzes te maken bij het selecteren van de juiste projecten en om op omgevings- en interne veranderingen te kunnen anticiperen.

Application Portfolio Management doet hetzelfde voor de gebruikte software als voor de ICT projecten. Zijn alle gebruikte applicaties te verantwoorden en zijn de financiƫle voordelen in verhouding tot de kost van gebruik en onderhoud? Zie ook onderstaande figuur die aangeeft wat de ideale situatie is, waar moet aan gewerkt worden en wat dient vermeden te worden om het maximale uit uw software investering te halen.Terug naar overzicht diensten.