IT Governance
In veel organisaties is de inzet van ICT de basis geworden om bedrijfsprocessen te ondersteunen en de organisatie duurzaam te transformeren en te laten groeien. Als gevolg hiervan is de betekenis van IT Governance en IT-leiderschap binnen de organisatie sterk toegenomen. In veel gevallen zijn hierdoor hoofdaandachtspunten van het management sterk veranderd.

Dit uit zich in (actuele) vragen als:
- welk soort leiderschap is het meest passend, gezien het belang van ICT voor de organisatie?
- hoe moet de ICT-functie worden ingericht en georganiseerd om zakelijke activiteiten het beste te kunnen ondersteunen en verbreden?
- hoe moet ICT binnen de organisatie in het algemeen worden bestuurd om de ICT-risico's op juiste wijze te kunnen managen en de waarde te verzekeren van dit strategische en onmisbare bedrijfsmiddel?

Dit soort vragen geeft voldoende aanleiding voor iedere organisatie om periodiek grondig en gestructureerd na te denken over haar IT Governance. Het belang van ICT voor de organisatie kan vastgesteld worden aan de hand van een onderzoek naar en analyse van kansen en bedreigingen met betrekking tot de inzet van ICT voor het verbeteren van de performance van het business model van de organisatie. Een zogenaamde ICT SWOT analyse.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de ICT-inwerking op de strategie van de organisatie (kansen en bedreigingen) en op de mogelijkheden van de organisatie, in het bijzonder de keuze voor een passend organisatieontwerp om de strategie mogelijk te maken (kansen en bedreigingen). Eveneens van belang is de ICT-inwerking op de mogelijkheden van waardecreatie, zoals kostenreductie, vergroten van de opbrengsten, vergroten van de efficiency van de inzet van bedrijfsmiddelen, het creƫren van een verdedigbaar concurrentievoordeel en het ontwikkelen van kansrijke business cases (kansen).

Terug naar overzicht diensten.