Enterprise Architectuur
Aandacht besteden aan ICT architectuur is zeker geen overbodige luxe in deze tijd, het is eerder een conditio sine qua non, ook voor een KMO. Argumenten hiervoor zijn de grote afhankelijkheid van veel organisaties van ICT, de grote hoeveelheden ICT die in organisaties aanwezig zijn en de mogelijkheden die ICT biedt. De verwachting is dat deze zaken alleen maar zullen toenemen.

Er ontstaat op die manier een omvangrijk geheel aan voorzieningen in organisaties dat de volgende beleidsvragen oproept:
- Hoe bereiken we dat het geheel de eigenschappen heeft die we wensen?
- Hoe zorgen we ervoor dat het geheel beheersbaar blijft?
- Hoe zorgen we ervoor dat het geheel zo flexibel en dynamisch is dat we snel en goed kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving?

Werken onder architectuur begint meer en meer door te dringen binnen de KMO. Werken onder architectuur zorgt voor standaardisatie, flexibiliteit, hergebruik en interoperabiliteit van ICT middelen binnen verandertrajecten, voorkomt onnodige of foute investeringen en vereenvoudigt en verkort de “time to market” van ICT projecten of producten aanzienlijk. We hanteren hierbij als testtool de DYA volwassenheidsmatrix omdat DYA zeer praktisch is ingericht en helpt om concrete stappen op te bouwen (pragmatisch, just enough - just in time) in plaats van een papieren tijger waar niemand iets mee doet.

Het komt er op neer een gezond evenwicht te zoeken tussen inertie (volhardend vastzitten) en entropie (ongestuurde wanorde, chaos) binnen verandertrajecten in de organisatie door het goed afstemmen van wat het management wil doen met wat de ICT doet of kan doen. Een goede (enterprise) architectuur heeft als bijkomend voordeel dat de organisatie goed in kaart is gebracht, naar o.a. technische modellen voor de bedrijfsarchitectuur (producten, diensten & processen), informatiearchitectuur (gegevens & applicaties) en de technische architectuur (middleware, platform & netwerk). Als gezichtspunten worden onder andere onderscheiden: governance en security en als abstractieniveaus het ondernemings-niveau en het systeemniveau. Dit alles levert een eerste stap naar bedrijfscontinuïteit.

Terug naar overzicht diensten.