Strategisch ICT advies op KMO maat
Om de doelstellingen van een organisatie te behalen is ICT en het strategisch inzetten ervan voor een KMO net zo belangrijk geworden als voor een grote multinational. Maar omdat ICT dan meer moet zijn dan onderhoudend systeembeheer heeft u eveneens nood aan verdergaande expertise die voor de nodige afstemming zorgt tussen wat u wil bereiken en hoe ICT dat voor u inricht.

Op het strategische niveau is dat het opstellen van een informatica-beleid of ICT-strategie waarin u aan het woord bent, als zaakvoerder, om uw doelstellingen in concrete acties vast te leggen. Deze doelstellingen dienen te voldoen aan het principe van smart goals. Op het tactische niveau is dat het opstellen van een informatie-architectuur en het inrichten van systemen en processen. Dat is ons werk. Het uitvoeren van de richtlijnen aan de hand van functionele eisen gebeurt door uw organisatie op operationeel niveau. Daarna worden de prestaties gemeten en teruggekoppeld om de processen in uw organisatie continue te verbeteren om de doelstellingen zo goed als mogelijk te behalen.

ICT expertise is voor een KMO een moeilijke zaak, vanwege enerzijds de hoge kost en anderzijds de nood aan voldoende uitdaging voor dergelijke profielen. Maar omdat u nu eenmaal geen bedrijfsrevisor in vast dienstverband nodig heeft is dat met ICT net hetzelfde. Eens een goede architectuur is opgezet, is het voldoende om op geregelde tijdstippen over uw schouder mee te kijken en bij te sturen waar nodig.
Bekijk onze verschillende diensten waar wij voor u kunnen bijsturen en contacteer ons voor meer informatie!

We houden er aan om de best practices van de ICT sector toe te passen in al onze projecten en beschikken over de benodige certificaten als Prince2 (Project Management), ITIL V3 (Service Management) en Data Protection Officer (DPO - Functionaris Gegevensbescherming).

      Data Protection Officer